Leren om je goed te voelen

Coaching van kinderen met de MatriXmethode

Bij de behandeling van leerproblemen gebruikt Exelle Coaching de MatriXmethode © van Ingrid Stoop.
 
Met deze methode leren kinderen hoe ze de informatie zoals woorden, cijfers of tafels beter kunnen opslaan en terughalen.
Vooral beelddenkende kinderen kunnen met deze methode binnen korte tijd beter presteren op het gebied van lezen, spellen en rekenen.
De methode sluit aan bij de eigen leerstrategie van het kind, zodat het kind om op de meest effectieve manier leert.
De methode werkt ook bij angsten, fobieën, slaap- en concentratie-problemen.
Al ruim 1000 personen zijn succesvol behandeld met de MatriXmethode ©.